Đồng Phục Ngân Hàng 001

Đồng phục ngân hàng không chỉ đảm bảo tính chuyên nghiệp cho nhân viên, mà còn có vai trò quan trọng trong việc tạo sự thân thiện và thương hiệu cho ngân hàng. Thu Hương Fashion đề cao việc chọn vải và thiết kế sao cho phù hợp với môi trường làm việc, tạo cảm giác thoải mái cho nhân viên ngân hàng trong quá trình làm việc hàng ngày.